Grade 7 – Class 1

<<Հայաստանում եվրապական վարժարան>>

հիմնադրամ \ European School in Armenia

Ժամատախտակ 2020-2021 \ Time Table

7.1 դասարան\ 7.1 grade

 
Երկուշաբթի \ MondayԵրեքշաբթի \ TuesdayՉորեքշաբթի \WednesdayՀինգշաբթի \ThursdayՈւրբաթ\Friday
8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast
9.00-9.40Ռուսերեն/Russian9.00-9.40Մայրենի/Native9.00-9.40 Գերմաներեն/German 9.00-9.40 Գերմաներեն/German 9.00-9.40Աբակուս/Abacus
9.45-10.25 Հանրահաշիվ/Algebra 9.45-10.25Աշխարհագրություն/Geography9.45-10.25Մայրենի/Native9.45-10.25Հանրահաշիվ/Algebra 9.45-10.25Մայրենի/Native
10.30-11.10 Անգլերեն/English10.30-11.10 Անգլերեն/English10.30-11.10 Անգլերեն/English10.30-11.10 Անգլերեն/English10.30-11.10 Անգլերեն/English
11.15-11.55Պատմություն/History11.15-11.55 Երկրաչափություն/Geometry 11.15-11.55 Հանրահաշիվ/Algebra 11.15-11.55 Մայրենի/Native 11.15-11.55 Երկրաչափություն/Geometry
11.55-12.15 Ճաշ\Lunch11.55-12.15 Ճաշ\Lunch11.55-12.15 Ճաշ\Lunch11.55-12.15 Ճաշ\Lunch11.55-12.15 Ճաշ\Lunch
12.15-12.55 Մայրենի/Native 12.15-12.55 Ֆիզիկա/Physics 12.15-12.55 Ռուսերեն/Russian12.15-12.55 Քիմիա/Chemistry 12.15-12.55 Ֆիզկուլտուրա/PE
13.00-13.40Գիտություն/Science13.00-13.40Ֆիզկուլտուրա/PE13.00-13.40 Պատմություն/History13.00-13.40Ռուսերեն/Russian 13.00-13.40 Կենսաբանություն/Biology
13.45-14.25Աբակուս/Abacus13.45-14.25 Կենսաբանություն/Biology13.45-14.25Ֆիզկուլտուրա/PE13.45-14.25Ֆիզիկա/Physics13.45-14.25 Գիտություն/ Science

Preparatory classes 7.1 grade


Երկուշաբթի \MondayԵրեքշաբթի \TuesdayՉորեքշաբթի \WednesdayՀինգշաբթի \ThursdayՈւրբաթ \Friday
14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time
15:20-15:50Ռուսերեն/Russian15:20-15:50Մայրենի/Native 15:20-15:50Ռուսերեն/Russian15:20-15:50Մայրենի/Native 15:20-15:50Մայրենի/Native
15:50-16:00Ճաշ\Lunch15:50-16:00Ճաշ\Lunch15:50-16:00Ճաշ\Lunch15:50-16:00Ճաշ\Lunch15:50-16:00Ճաշ\Lunch
16:00-16:30Հանրահաշիվ/Algebra16:00-16:30 Քիմիա/Chemistry16:00-16:30 Հանրահաշիվ/Algebra 16:00-16:30 Ֆիզիկա/Physics 16:00-16:30Գիտություն/Science
16:35-17:05 Անգլերեն/English16:35-17:05 Անգլերեն/English16:35-17:05 Անգլերեն/English16:35-17:05 Անգլերեն/English16:35-17:05 Անգլերեն/English
17.10-17.50Մայրենի/Native17.10-17.50 Երկրաչափություն/Geometry 17.10-17.50Մայրենի/Native17.10-17.50 Հանրահաշիվ/Algebra 17.10-17.50 Երկրաչափություն/Geometry