Grade 9 – Class 1

<<Հայաստանում եվրապական վարժարան>>

հիմնադրամ \ European School in Armenia

Ժամատախտակ 2020-2021 \ Time Table

9.1 դասարան\ 9.1 grade

 
Երկուշաբթի \ MondayԵրեքշաբթի \ TuesdayՉորեքշաբթի \ WednesdayՀինգշաբթի \ ThursdayՈւրբաթ \ Friday  
8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast
9.00-9.40 Հասարակագիտություն/Social Science9.00-9.40 Աշխարհագրություն/Geography 9.00-9.40Քիմիա/Chemistry9.00-9.40 Գրականություն/Literature 9.00-9.40Հանրահաշիվ/Algebra
9.45-10.25Հայոց Լեզու/Armeinan9.45-10.25Ռուսերեն/Russian9.45-10.25 Աշխարհագրություն/Geography 9.45-10.25Ռուսերեն/Russian9.45-10.25 Պատմություն/History
10.30-11.10 ՆԶՊ/PMT 10.30-11.10 Պատմություն/History10.30-11.10Հայոց Լեզու/Armeinan10.30-11.10Ֆիզիկա/Physics10.30-11.10 Երկրաչափություն/ Geomentry
11.15-11.55Անգլերեն/English11.15-11.55Անգլերեն/English11.15-11.55Անգլերեն/English11.15-11.55Անգլերեն/English11.15-11.55Անգլերեն/English
11.55-12.15 Ճաշ\Lunch11.55-12.15 Ճաշ\Lunch11.55-12.15 Ճաշ\Lunch11.55-12.15 Ճաշ\Lunch11.55-12.15 Ճաշ\Lunch
12.15-12.55 Ռուսերեն/Russian12.15-12.55 Գրականություն/Literature 12.15-12.55 Գերմաներեն/German 12.15-12.55 Գերմաներեն/German 12.15-12.55 Ֆիզկուլտուրա/Physical Education
13.00-13.40 Կենսաբանություն/Biology 13.00-13.40 Քիմիա/Chemistry 13.00-13.40 Հանրահաշիվ/Algebra13.00-13.40 Կենսաբանություն/Biology 13.00-13.40 Հայոց լեզու/Armenian
13.45-14.25 Հանրահաշիվ/Algebra13.45-14.25 Ֆիզիկա/Physics 13.45-14.25 Երկրաչափություն/Geometry13.45-14.25 Ֆիզկուլտուրա/Physical Education13.45-14.25 Աբակուս/Abacus

Preparatory classes 9.1 grade


Երկուշաբթի \MondayԵրեքշաբթի \TuesdayՉորեքշաբթի \WednesdayՀինգշաբթի \ThursdayՈւրբաթ \Friday
14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time
15:20-15:50 Հանրահաշիվ/Algebra15:20-15:50 Գրականություն/Literature 15:20-15:50 Հանրահաշիվ/Algebra15:20-15:50 Գրականություն/Literature 15:20-15:50 Հանրահաշիվ/Algebra
15:50-16:00Ճաշ\Lunch15:50-16:00Ճաշ\Lunch15:50-16:00Ճաշ\Lunch15:50-16:00Ճաշ\Lunch15:50-16:00Ճաշ\Lunch
16:00-16:30Անգլերեն/English16:00-16:30Անգլերեն/English16:00-16:30Անգլերեն/English16:00-16:30Անգլերեն/English16:00-16:30Անգլերեն/English
16:35-17:05 Ռուսերեն/Russina 16:35-17:05 Քիմիա/Chemistry16:35-17:05 Հայոց լեզու/Armenian 16:35-17:05 Ռուսերեն/Russian 16:35-17:05 Հայոց լեզու/Armenian
17.10-17.50Հայոց լեզու/Armenian 17.10-17.50 Ֆիզիկա/Physics17.10-17.50 Երկրաչափություն/ Geometry17.10-17.50 Ֆիզիկա/Physics17.10-17.50 Երկրաչափություն/ Geometry