Grade 8 – Class 1

<<Հայաստանում եվրապական վարժարան>>

հիմնադրամ \ European School in Armenia

Ժամատախտակ 2020-2021 \ Time Table

8.1 դասարան\ 8.1 grade

 
Երկուշաբթի \ MondayԵրեքշաբթի \ TuesdayՉորեքշաբթի \ WednesdayՀինգշաբթի \ ThursdayՈւրբաթ \ Friday
8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast
9.00-9.40 ՆԶՊ/PMT 9.00-9.40 Աբակուս/Հ. Abacus 9.00-9.40Հայոց Լեզու/Armeinan 9.00-9.40Պատմություն/History9.00-9.40 Հայոց Լեզու/Armenian
9.45-10.25 Գրականություն/Literature 9.45-10.25 Հայոց Լեզու/Armeinian 9.45-10.25Պատմություն/History9.45-10.25 Գերմաներեն/German 9.45-10.25 Աշխարհագրություն/Geography
10.30-11.10 Կենսաբանություն/Biology 10.30-11.10 Աշխարհագրություն/Geography 10.30-11.10 Գերմաներեն/German 10.30-11.10 Հանրահաշիվ/Algebra10.30-11.10Հանրահաշիվ/Algebra
11.15-11.55Ռուսերեն/Russian11.15-11.55 Ֆիզիկա/Physics11.15-11.55Ռուսերեն/Russian11.15-11.55 Ֆիզկուլտուրա/PE11.15-11.55Կենսաբանություն/Biology
11.55-12.15 Ճաշ\Lunch11.55-12.15 Ճաշ\Lunch11.55-12.15 Ճաշ\Lunch11.55-12.15 Ճաշ\Lunch11.55-12.15 Ճաշ\Lunch
12.15-12.55 Անգլերեն/English12.15-12.55 Անգլերեն/English12.15-12.55 Անգլերեն/English12.15-12.55 Անգլերեն/English12.15-12.55 Անգլերեն/English
13.00-13.40Հանրահաշիվ/Algebra13.00-13.40Ռուսերեն/Russian13.00-13.40 Քիմիա/Chemistry 13.00-13.40 Գրականություն/Literatue 13.00-13.40 Հասարակագիտություն/ Social Science
13.45-14.25 Ֆիզկուլտուրա/PE13.45-14.25 Երկրաչափություն/Geometry 13.45-14.25 Կենսաբանություն/Biology 13.45-14.25Ֆիզիկա/Physics13.45-14.25 Երկրաչափություն/Geometry

Preparatory classes 8.1 grade


Երկուշաբթի \MondayԵրեքշաբթի \TuesdayՉորեքշաբթի \WednesdayՀինգշաբթի \ThursdayՈւրբաթ \Friday
14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time
15:20-15:50 Գրականություն/Literature 15:20-15:50 Ֆիզիկա/Physics 15:20-15:50Հայոց Լեզու/Armenian15:20-15:50 Ֆիզիկա/Physics 15:20-15:50Հայոց Լեզու/Armenian
15:50-16:00Ճաշ\Lunch15:50-16:00Ճաշ\Lunch15:50-16:00Ճաշ\Lunch15:50-16:00Ճաշ\Lunch15:50-16:00Ճաշ\Lunch
16:00-16:30Ռուսերեն/Russian16:00-16:30Հայոց Լեզու/Armenian16:00-16:30 Քիմիա/Chemistry 16:00-16:30 Հանրահաշիվ/Algebra16:00-16:30 Հանրահաշիվ/Algebra
16:35-17:05 Հանրահաշիվ/Algebra16:35-17:05 Երկրաչափություն/Geomentry16:35-17:05Ռուսերեն/Russian16:35-17:05Գրականություն/Literature 16:35-17:05 Երկրաչափություն/Goemetry
17.10-17.50Անգլերեն/English17.10-17.50Անգլերեն/English17.10-17.50Անգլերեն/English17.10-17.50Անգլերեն/English A17.10-17.50Անգլերեն/English