Grade 8 – Class 2

<<Հայաստանում եվրապական վարժարան>>

հիմնադրամ \ European School in Armenia

Ժամատախտակ 2020-2021 \ Time Table

8.2 դասարան\ 8.2 grade

 
Երկուշաբթի \ MondayԵրեքշաբթի \ TuesdayՉորեքշաբթի \ WednesdayՀինգշաբթի \ ThursdayՈւրբաթ \ Friday
8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast8.30-9.00 Նախաճաշ\Breakfast
9.00-9.40 Քիմիա/Chemistry 9.00-9.40Ֆիզիկա/Physics9.00-9.40 Հանրահաշիվ/Algebra 9.00-9.40 Ֆիզիկա/Physics N9.00-9.40 Պատմություն/History
9.45-10.25 ՆԶՊ/PMT 9.45-10.25 Երկրաչափություն/Geomentry 9.45-10.25 Պատմություն/History 9.45-10.25 Հայոց Լեզու/Armeinan9.45-10.25Հանրահաշիվ/Algebra
10.30-11.10Հանրահաշիվ/Algebra 10.30-11.10 Գրականություն/Literatur10.30-11.10 Հասարակագիտություն/Social Science 10.30-11.10 Ֆիզկուլտուրա/PE10.30-11.10Կենսաբանություն/Biology
11.15-11.55Ռուսերեն/Russian11.15-11.55 Աշխարհագրություն/Geography 11.15-11.55Ռուսերեն/Russian11.15-11.55 Քիմիա/Chemistry 11.15-11.55 Աշխարհագրություն/Geography
11.55-12.15 Ճաշ\Lunch11.55-12.15 Ճաշ\Lunch11.55-12.15 Ճաշ\Lunch11.55-12.15 Ճաշ\Lunch11.55-12.15 Ճաշ\Lunch
12.15-12.55 Անգլերեն/English12.15-12.55 Անգլերեն/English12.15-12.55 Անգլերեն/English12.15-12.55 Անգլերեն/English12.15-12.55 Անգլերեն/English
13.00-13.40Հայոց Լեզու/Armeinan13.00-13.40Ռուսերեն/Russian13.00-13.40Հայոց Լեզու/Armeinan13.00-13.40 Գերմաներեն/German 13.00-13.40 Երկրաչափություն/Geomentry
13.45-14.25Կենսաբանություն/Biology13.45-14.25 Ֆիզկուլտուրա/PE13.45-14.25 Գերմաներեն/German 13.45-14.25Աբակուս/Abacus13.45-14.25 Գրականություն/Literatur

Preparatory classes 8.2 grade


Երկուշաբթի \MondayԵրեքշաբթի \TuesdayՉորեքշաբթի \WednesdayՀինգշաբթի \ThursdayՈւրբաթ \Friday
14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time14:30-15:15Հանգստի ժամ\Rest Time
15:20-15:50 Հանրահաշիվ/Algebra 15:20-15:50 Գրականություն/Literature15:20-15:50 Հանրահաշիվ/Algebra 15:20-15:50 Հայոց Լեզու/Armeinan15:20-15:50 Երկրաչափություն/Geometry
15:50-16:00Ճաշ\Lunch15:50-16:00Ճաշ\Lunch15:50-16:00Ճաշ\Lunch15:50-16:00Ճաշ\Lunch15:50-16:00Ճաշ\Lunch
16:00-16:30Ռուսերեն/Russian16:00-16:30Երկրաչափություն/Geometry16:00-16:30Հայոց Լեզու/Armeinan16:00-16:30 Քիմիա/Chemistry16:00-16:30 Հանրահաշիվ/Algebra
16:35-17:05 Հայոց Լեզու/Armeinan16:35-17:05 Ֆիզիկա/Physics16:35-17:05Ռուսերեն/Russian16:35-17:05 Ֆիզիկա/Physics16:35-17:05 Գրականություն/Literature
17.10-17.50Անգլերեն/English17.10-17.50Անգլերեն/English17.10-17.50Անգլերեն/English17.10-17.50Անգլերեն/English17.10-17.50Անգլերեն/English