School Staff

Anna Baghdasaryan
Հիմնադիր տնօրեն/ Founding director
Vahan Arakelyan
Ֆինանսական գծով տնօրեն / Financial director

Make an Appointment

Salpi Kukjian
Ուսումնական գծով տնօրեն / Head of education department
Mariana Yeghiazaryan
Հաշվապահ, Ֆինանսական բաժնի ղեկավար/ Accountant, Head of financial department

Make an Appointment

Nune Meliqsetyan
Ուսումնական ծրագրերի ղեկավար / Head of education programs
Nelli Saratikyan
Հոգեբան / Psychologist
Alla Kochar
Բանասեր/ Հումանիտար ամբիոնի համակարգող / Philologist/ Coordinator of the Deapartment of Humanities
Gina Asatryan
Հայոց լեզու և գրականություն դասավանդող / Armenian Language and Literature teacher
Hripsime Galstyan
Հայոց լեզու և գրականություն դասավանդող / Armenian Language and Literature teacher
Mariam Mirzoyan
Հայոց լեզու և գրականություն դասավանդող / Armenian Language and Literature teacher
Seda Aslanyan
Հայոց լեզու և գրականություն դասավանդող / Armenian Language and Literature teacher
Maria Gavalajyan
Դասվար/ homeroom teacher
Anna Qoloyan
Դասվար/ homeroom teacher
Karine Babudjyan
Դասվար, Ուսուցիչ-մենթոր / Homeroom teacher, Teacher mentor
Hasmik Babayan
Անգլերենով մաթեմատիկա դասավանդող / Math Teacher in English
Tatev Asatryan
Մաթեմատիկա դասավանդող / Math Teacher
Sveta Ghukasyan
Օտար Լեզուների Ամբիոնի Համակարգող / Coordinator of the Department of Foreign Languages
Hasmik Nersesyan
Անգլերեն դասավանդող / English Teacher
Nvard Tonoyan
Գերմաներեն դասավանդող / German Teacher
Nare Arakelyan
Ֆրանսերեն դասավանդող / French Teacher
Narine Kalantaryan
Ֆիզիկա դասավանդող / Physics Teacher
E-mail
Shahane Abajyan
Երաժշտություն դասավանդող / Music Teacher
Amalya Kocharyan
Անգլերեն դասավանդող / English Teacher
Ani Mkrtchyan
Անգլերեն դասավանդող / English Teacher
Suren Sargsyan
Մաթեմատիկա դասավանդող/ Math Teacher
Ani Hovhannisyan
Ադմինիստրատիվ օգնական / Administrative assistant
Hooman Salahi
Web Developer